Zefektivnění sklizně slámy

 

Na základě Dohody se SZIF podepsané dne 5. 12. 2018 nám bude poskytnuta dotace ve výši 600 000,- Kč na projekt „Zefektivnění sklizně slámy“.


V rámci tohoto projektu pořídíme vysokotlaký lis s řezacím ústrojím.