Živočišná výroba

Chov skotu

Chov skotu je v našem družstvě zaměřen na výrobu mléka. Veškerý hovězí dobytek převážně holštýnského plemene (cca 1 300 ks) je soustředěn na jednom místě na farmě v Klenovicích na Hané, zejména ve velkokapacitním kravínu, který v roce 2008 prošel celkovou rekonstrukcí. Ustájení je volné, stelivové.

Průměrný stav dojnic (cca 500 ks) produkuje denně téměř 13 000 litrů mléka ve třídě jakosti Q. Mléko dodáváme již řadu let přes Svaz výrobců mléka a.s. do sýrárny ORRERO a.s.

Máme uzavřený obrat stáda a téměř všechny býčky vykrmujeme do jatečné zralosti.

Ročně dodáme přes 4,5 milionu kg mléka a téměř 150 tisíc kg hovězího masa (JUT).

Jsme členy:

– mlékařského odbytového družstva: Svaz výrobců mléka a.s.

– Svazu chovatelů holštýnského skotu

– Svazu chovatelů českého strakatého skotu.

Registrační číslo hospodářství: 71000266

 

Chov prasat

Většina chovu prasat je soustředěna na farmě Pivín. Zde také od základního stáda prasnic plemene Topigs (cca 170 ks) odchováváme ročně přes
5 000 ks selat, tj. přes 25 ks selat/prasnici/rok. Ustájení je bezstelivové. Na obnovu stáda nakupujeme mladé plemenné prasničky z Terris Budětsko, a.s. Všechna odstavená selata vykrmujeme na výkrmnách v Pivíně (více než 2 200 ks) a v Klenovicích na Hané (cca 500 ks).

Ročně prodáme přes 400 tisíc kg vepřového masa (JUT).

Registrační číslo hospodářství – Pivín: 71004406
Registrační číslo hospodářství – Klenovice: 71000266