Zastřešení prostoru mezi sklady

 

V červnu 2016 jsme dokončili zastřešení prostoru mezi nedávno postavenými sklady zrnin v místě bývalého malého kravína a staré sušky na farmě v Klenovicích na Hané.

Asfaltová plocha mezi pevnými betonovými stěnami a přibližně stejná výška obou skladů nás vybídly k úvaze o zastřešení tohoto prostoru včetně dodělání vrat z jižní strany a zavětrování.

Dnes máme tedy dalších 380 m2 krytého prostoru pro skladování palet, garážování strojů nebo i 1000 m3 pro krátkodobé skladování zrnin v době žní.

Realizace se ujala firma pana Hrabala, přípravné konstrukční práce provedla zámečnická dílna pana Švédy.