Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu

 

Na základě Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem podepsané dne 20. ledna 2017 nám byla poskytnuta dotace ve výši 6 568 625,00 Kč.

 

V rámci tohoto projektu dojde:
ke spolupráci s výzkumnou organizací Agrotest fyto, s.r.o.
k pořízení vyorávače cukrové řepy Holmer T4
k vybudování výzkumného plata