Rekonstrukce mléčnice

 

V závěru roku 2015 jsme úspěšně požádali o dotaci na rekonstrukci mléčnice na VKK Klenovice na Hané z prostředků PRV (Program rozvoje venkova).

Dosavadní 3 chladící nádrže z 80. let, již nespolehlivé a energetický náročné, nahradil tedy nový, moderní a elektronicky ovládaný chladící tank Mueller s kapacitou 15 400 litrů. Nové zařízení má při stejné kapacitě sotva třetinovou spotřebu energie, vody i desinfekčních prostředků, o spolehlivosti provozu nemluvě. Celý systém je navíc doplněn o využití tepla z mléka, kompresorů a vývěvy k ohřevu vody a v zimě k přitápění na dojírně. Součástí rekonstrukce byla samozřejmě i výměna dlažby a obkladů včetně malby stěn.

Vítězem výběrového řízení a dodavatelem se stala firma LUKROM, spol. s r.o.

Přestavbou mléčnice byl zároveň dokončen 6 let trvající proces úplné přestavby areálu chovu dojnic na VKK Klenovice na Hané. Podařilo se zvýšit užitkovost ze 7 000 litrů na současných 10 000 litrů na dojnici a zlepšit všechny další chovatelské ukazatele.