Přepůlení silážního žlabu

 

V dubnu 2016 bylo dokončeno podélné přepůlení jednoho ze 4 silážních žlabů v areálu VKK Klenovice na Hané.

Dva nově vytvořené užší žlaby mají nahradit ukládání objemných krmiv do vaků, které jsme dosud prováděli formou služeb. Vakování bylo drahé, navíc jsme byli termínově závislí na dodavatelské firmě, a také kvalita takto skladovaného krmiva byla ve srovnání s krmivem uloženým do silážního žlabu nižší.

Realizací této akce tedy ušetříme náklady na 8-10 silážních a řízkových vaků ročně a snížíme výkyvy v užitkovosti způsobené méně kvalitním krmivem, což je v době velkého poklesu ceny mléka nezbytné.

Zhotovitelem byla firma Hanácké stavby, spol. s r.o.