Nákup strojů rostlinné výroby

 

Na základě Dohody se SZIF podepsané dne 21. 8. 2019 nám bude poskytnuta dotace ve výši 954 400,- Kč na projekt „Nákup strojů rostlinné výroby“.


V rámci tohoto projektu pořídíme nakladač cukrové řepy a systém automatického řízení traktoru.