Investice v sektoru mléka

 

Na základě Dohody se SZIF podepsané dne 28. 7. 2022 nám bude poskytnuta dotace ve výši 4 954 595,- Kč na projekt „Investice v sektoru mléka“.


Realizací projektu se zvýší komfort ustájení a zajistí optimální podmínky pro chov vysoko produkčních dojnic. Hlavním přínosem projektu je modernizace stájí pro dojnice, dojírny a hnojiště.