Den otevřených dveří 2022

 

Dne 17.6.2022 se v ZD Klenovice na Hané, družstvo uskutečnil Den otevřených dveří v rámci celorepublikového Dne českého zemědělství. Akce byla pořádaná speciálně pro děti mateřských a základních škol. Cílem této akce bylo přiblížit dětem zemědělství jako takové, co znamená pojem živočišná, rostlinná výroba a mechanizace. Prohlídky areálu podniku, kde děti mohly vidět krávy, býky, telata, selata, ovce a zemědělské stroje, byly doplněny o jednoduchý a poučný výklad. Děti z mateřské školy v Klenovicích na Hané nám z tohoto dne namalovaly krásné obrázky, některé jsou opravdu detailní. Je vidět, že je prohlídka zaujala. Tímto bychom rádi poděkovali všem dětem a kantorům za návštěvu a budeme se těšit zase někdy příště!